Долинський краєзнавчий музей Тетяни і Омеляна Антоновичів

Бойківщина

 Долинський краєзнавчий музей Тетяни і Омеляна Антоновичів

Бойківщина

Головна » Статті » З історії Долини Випуск 1

З історії Долини Випуск 1

Збірник історико-краєзнавчих статей

Випуск 1

Збірник історико-краєзнавчих статей, доповідей і повідомлень за матеріалами науково-практичної конференції «Долина: історії та сучасність» Долина, 21.07.2009 р.
Кожен із авторів публікацій порушує важливі питання його духовності, культури, освіти, господарсько-економічного розвитку тощо. Це – перша спроба для підготовки більш повної праці про старовинне, з тисячолітньою історією місто, його людей, які творять і примножують добру славу Долини. Випуск 1.
Гол. ред. М. Паньків, канд. іст. наук.
Ухвалено до друку науково-методичною радою Долинського краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів 22.06.2009 р. (протокол №35)

Редакційна колегія:
Паньків М. І. (голова) – кандидат історичних наук;
Сенів Т.Л. (відповідальний секретар) – директор Долинського крає-знавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів;
Янковський С. С. – почесний голова Долинської районної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка;
Гаразд В. С. – міський голова м. Долини;
Ярич І. Я. – член Національної спілки журналістів України;
Матіїв І. І. – старший науковий співробітник Долинського краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів;
Олійник В.В. – Голова РО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, член Національної спілки журналістів України.

Рецензент:
Баран О. Я. – кандидат історичних наук

Редактор:
Марчук Василь Васильович

Зміст: