The Dolyna Regional Museum of Tetyana & Omelan Antonovych

Boykivschyna

 The Dolyna Regional Museum of Tetyana & Omelan Antonovych

Boykivschyna

Home » Contact

Contact

Dolyna Boykivschyna Museum of Tetyana & Omelan Antonovych

Chornovola St., 2 A
Dolyna, Ukraine 77550
tel: (03477) 2-79-00, 2-74-40
e-mail: muzey_dolyna@ukr.netView Boykivshchyna museum on bigger map