Dolińskie muzeum krajoznawcze Tatiany i Omelana Antonowycz

Bojkowszczyzna

 Dolińskie muzeum krajoznawcze Tatiany i Omelana Antonowycz

Bojkowszczyzna

Główna » Ekspozycje

Ekspozycje

Ekspozycja w muzeum składa się z 6 głównych oddziałów:

W pokoju „Rodziny Antonowycz” eksponuje się zdjęcia z życia znanych mecenatów, rzeczy osobiste oraz kolekcja pamiątek i pudełek od zapałek z różnych krajów świata; w sale „Natura” pokazana jest rozmaitość i piękno flory i fauny Karpat. Życie mieszkańców miasta Dolina ściśle powiązane było z Chrześciaństwem. Już w 1112 roku w Dolinie na górze Zniesienie był klasztor. W latach 1555. istniały tu trzy świątynie, rozwijała się poważna szkoła malarstwa ikon. Kolekcja starodawnych ikon z Dolińszczyzny (ponad 120 szt.) znajduje się w Muzeum Narodowym we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego. Kopie wielu z tych ikon są eksponowane w oddziale pamiątek sakralnych.