Dolińskie muzeum krajoznawcze Tatiany i Omelana Antonowycz

Bojkowszczyzna

 Dolińskie muzeum krajoznawcze Tatiany i Omelana Antonowycz

Bojkowszczyzna

Główna » Ekspozycje » Oddział pamiątek sakralnych

Oddział pamiątek sakralnych

W tym pokoju są wszystkie te przedmioty, które widzieliśmy już w kościołach i cerkwiach, lecz bardziej stare – niektóre mają 100 i nawet 200 lat.

Pierwsze wspomnienie o klasztorze w Dolinie na gorze Zniesienie sięga roku 1112. Przy klasztorze była cerkiew Zniesienia (czyli Wniebowstąpienia). W 1557 r. w Dolinie były już trzy świątynie: Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Archanioła Michaiła i Arcybiskupa świętego Mikołaja, rozwijała się poważna szkoła malarstwa ikon. W 1560. w Dolinie mieszkał malarz ikon Dmitrij, który namalował bardzo dużo ikon. Jego ikony są też w cerkwiach dolińskich. W 1913 r., kiedy został założony Lwowski Narodowy Muzeum imienia Andrzeja Szeptyckiego, z Dolińszczyzny do niego przeniesiono i przechowuje się ponad 130 ikon, z których 26 ikon są z XVI stulecia. W tym oddziale są kopie czterech ikon z Doliny i 4 reprodukcje.

Są tu także chorągwie, krzyże i różne naczynia z cerkiew z okolicznych wsi.