Dolińskie muzeum krajoznawcze Tatiany i Omelana Antonowycz

Bojkowszczyzna

 Dolińskie muzeum krajoznawcze Tatiany i Omelana Antonowycz

Bojkowszczyzna

Główna » Ekspozycje » Natura

Natura

Tutaj przedstawione są wzorce flory i fauny Bojkowszczyzny. Są to różne ptaki i zwierzęta oraz rośliny. Na dole są eksponaty znalezione podczas wyprawy archeologicznej we wsi Starunia (k/ Nadwornej) w 1927 r.

Ukraińskie Karpaty – część łańcucha górskiego Karpat, znajdująca się na terytorium Ukrainy. Szerokość gór waha się od 50 km (w promieniu Kuty – Hryniawa) do 100 km i więcej (w promieniu Werchnie Syniowydne – Wynogradowo). Długość wzdłuż północno-wschódniegej krawędzi sięga 280 km. Razem z podgórzem (Podkarpacie, Zakarpacie) powierzchnia Karpat Ukraińskich wynosi ponad 3700 km2.

Bojkowszczyzna znajduje się w granicach dwóch wielkich masywów: Beskidy i Gorgany. Najwyższe wzniesienie Gorganów to góra Sywulia (1836 m.), a Beskidów – góra Magura (1362 m.).

Relief Karpat cechuje się asymetrycznymi grzbietami i ogólnie ma fałdo-pokrywową budowę, charakterystycznymi cechami której jest intensywne zgniecenie poród w zmarszczki (łuski lub skiby), które są nasunięte na siebie i na przednie Podkarpackie wgięcie.

Gorgany są położone między dolinami rzek Mizunki na północnym zachodzie i Czeremosz na południowym wschodzie, przedstawione są antysymetrycznymi wąsko-grzbietowymi grzbietami ze stromymi północno-wschódnimi skłonami i wyjściami twardych piaskowców na grzbietach. Najwyższe grzbiety (1700-1800 m. nad poziomem morza): Chom, Pustoszak, Arszyca, Igrowyszcze, Sywula, Dowbuszanka, Chomiak.Przemysł naftowy

W tej sale jest też ekspozycja poświęcona przemysłowi naftowemu w Dolinie.