Долинський краєзнавчий музей Тетяни і Омеляна Антоновичів

Бойківщина

 Долинський краєзнавчий музей Тетяни і Омеляна Антоновичів

Бойківщина

Головна » Конференції

Конференції

Шановні науковці, краєзнавці, студенти та творча молоде!

Ми живемо в час розквіту інформаційних технологій, проникнення яких відбувається в усі сфери і галузі життєдіяльності людини. Не є виключенням і професійна діяльність науковця. Дослідження історії, пошук матеріалів та публікацій, ознайомлення широкого кола дослідників із підведеними висновками й оригінальними пропозиціями – далеко не весь перелік дій, які відбуваються з використанням

комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Вагоме місце серед інформаційних технологій, які використовуються науковцями різних галузей, займають інтернет-конференції.

Для науковця мережа Інтернет це засіб пошуку інформацій і можливість ознайомлення з результатами останніх досліджень, on-line спілкування та використання електронної пошти, можливість опублікування наукових статей в електронних фахових виданнях та офіційне погодження результатів досліджень шляхом участі в інтернет-конференціях…

Так, саме інтернет-конференція дає можливість швидко знайомитися з дослідженнями, які проводяться в певній галузі, доводити до відома широкому колу науковців власні судження, висновки і пропозиції. І це можна робити залишаючись за власним персональним комп’ютером…